LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
422535
Số người online: 19
Icon Tin tuc chi tiet AN NINH - PHÁP LUẬT
Hiệu quả phong trào “Thi đua quyết thắng” ở lực lượng vũ trang Kon Rẫy
10/25/2017 9:04:56 AM     
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thời gian qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Kon Rẫy đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả trở thành động lực tinh thần mãnh mẽ, cổ vũ mỗi cán bộ và chiến sỹ vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
Anh Trong tin
Ban chỉ huy QS huyện triển khai nhiệm vụ
 

Xác định thi đua là động lực để phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang, trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Kon Rẫy đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với phương châm, dân chủ kỷ cương, chất lượng và hiệu quả gắn phong trào thi đua quyết thắng với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nhân rộng phong trào Thi đua Quyết thắng kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, tập trung làm chuyển biến xây dựng khâu yếu, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Trong 5 năm qua, LLVT huyện Kon Rẫy đã tổ chức thực hiện phát động 6 phong trào thi đua, tập trung vào các hoạt động xây dựng cơ quan chính quy, vững mạnh toàn diện, đốt phá thực hiện tốt dân chủ, kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sáng chiến đấu, công tác quốc phòng địa phương và cải cách hành chính quân sự, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ chiến sỹ và nhân dân.

 Thượng tá Mai Duy Lương - Huyện ủy viên - Phó bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện  cho biết: “Với phương châm muốn xây dựng đơn vị thì phải thi đua, thi đua để xây dựng đơn vị. Những năm qua Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng bằng những biện pháp cụ thể. Đưa nội dung công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng vào Nghị quyết của cấp ủy. Đưa nội dung công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng vào lịch điu hành của người chỉ huy. Lấy kết quả công tác thi đua khen thưởng làm tiêu chí đđánh giá phân loại tổ chức cán bộ đảng viên. Với những cái việc làm như vậy thì những năm qua công tác thi đua khen thưởng đã thực sự phát huy tốt tác dụng trong xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện”.

 

 

 

 

Nhằm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, Lực lượng vũ trang huyện Kon Rẫy đã chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết là xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Cấp ủy và Ban chỉ huy Quân sự các cấp chú trọng tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và các tổ chức đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt ra Nghị quyết, chất lượng phê bình và tự phê bình, giữ vững đoàn kết thống nhất trong cấp ủy và trong tổ chức Đảng. Nội dung việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa với những cách làm sáng tạo và phong phú như hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; định hướng tư tưởng thông qua thực hiện chế độ thông báo chính trị - thời sự, Ngày chính trị và văn hoá tinh thần, Ngày pháp luật, “Mỗi tuần học một điều luật” và sinh hoạt chính trị “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì gia đình, người thân, bè bạn” góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực chỉ huy, quản lí, huấn luyện của đội ngũ cán bộ.

Công tác dân vận luôn được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon Rẫy đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác dân vận và đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng người dân cụ thể thực hiện tốt các chủ trương “Xoá 01 hộ đói, giảm 01 hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo”, tham gia có hiệu quả “Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo”, hỗ trợ thôn, làng phụ trách theo Quyết định của Huyện uỷ... Những việc làm trên đã góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân, thắt chặt tình cảm quân dân, làm sáng ngời thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, của người quân nhân cách mạng trong lòng Nhân dân huyện Kon Rẫy.

Đại úy Đinh Văn Hùng, Trợ lý chính trị - Ban chính trị  Ban chỉ huy Quân sự huyện cho hay “nhiệm vụ công tác dân vận là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và rất quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho mỗi quân nhân. Trong quá trình thực hiện công tác dân vận thì cũng đã quán triệt mục đích yêu cầu nội dung thực hiện công tác dân vận cho cán bộ chiến sĩ lực lượng dự bị động viên hiểu rõ tinh thần trách nhiệm. Qua đó, nêu cao tinh thần đoàn kết tình quân dân, gắn bó keo sơn, phát huy được vai trò tinh thần trách nhiệm của đội ngũ quân nhân dự bị, hiểu rõ được ý nghĩa của nhiệm vụ công tác dân vận và kết hợp cùng với huấn luyện”.

Phong trào thi đua quyết thắng không chỉ chú trọng vào các nhiệm vụ, các lĩnh vực hoạt động của LLVT mà còn có sức lan tỏa, phát triển sâu rộng trong các tổ chức quần chúng. Tiêu biểu như các phong trào của tuổi trẻ chi đoàn cơ quan Ban chỉ huy sự huyện và các Chi đoàn dân quân xã, thị trấn như “Tuổi trẻ LLVT học tập và làm theo lời Bác”, “Chi đoàn văn hoá”, “Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm” và phong trào“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiểu biểu như chi Lê Thị Phúc - Văn thư bảo mật giỏi việc nước đảm việc nhà; anh Nguyễn Huệ - Trợ lý Chính trị, anh Nguyễn Văn Chung – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Thị trấn ĐắkRve, anh Trần Văn Biên – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tân Lập đã có những việc làm tốt, việc hay trong phong trào thi đua quyết thắng…vv...

Thiếu tá Nguyễn Huệ - Trợ lý chính trị - Ban chính trị  Ban chỉ huy Quân sự huyện tâm sự: “Trong những năm qua, bản thân trên cương vị là cán bộ phụ trách mảng công tác chính sách dân vận đã luôn quán triệt và vận dụng những công việc liên quan đến công tác chính sách dân vận. Từ đó, tham mưu cho Cấp ủy, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện. Tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao bằng việc làm cụ thể như xuống cơ sở hướng dẫn cho từng đối tượng kê khai xác lập hồ sơ kê khai và tổ chức thẩm tra. Trong năm 2016 toàn huyện đã tổ chức chi trả cho 56 đối tượng chính sách. Bản thân luôn gương mẫu trong công việc nói đi đôi với làm nói ít làm nhiu, làm có chất lượng và hiệu quả”.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh luôn được triển khai thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả trong 5 năm có 1.548 lượt đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thực hiện tốt các bước trong quy trình, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, công bằng và có nhiều đổi mới, hàng năm 100% thanh niên đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị; trình độ văn hóa; sức khỏe lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu ngũ, và tỉ lệ công dân nhập ngũ là đảng viên, trình độ đại học, cao đẳng ngày càng tăng.

Quán triệt chủ trương một tập trung ba khâu đột phá, trong đó nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, lực lượng vũ trang huyện phát động sâu rộng phong trào thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, luyện giỏi, rèn nghiêm, vượt khó, sáng tạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ tạo động lực để cán bộ và chiến sỹ quyết tâm phấn đấu khó phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện đảm bảo theo đúng phương châm cơ bản, thiết thực liên hoàn và vững chắc, coi trọng đồng bộ chuyên sâu, sát đối tượng và địa bàn tác chiến. Ban chỉ huy quân sự huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên, phối hợp sà roát, sếp xếp ổn định và biên chế quân nhân dự bị và phương tiện kỷ thuật đảm bảo đúng đủ, tỷ lệ dự phòng hợp lý, chú trọng ưu tiện sắp xép dơn vị sẵn sàng huy động ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Hàng năm lực lượng dân quân tự và dự bị động viên của huyện đều được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát với yêu cầunhiệm vụ thực tế của địa phương, đảm bảo quân số, nội dung chương trình và thời gian theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Viết Thạch - Phó chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự khối tự vệ Văn phòng Huyện ủy cho biết:  “Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự văn phòng Huyện ủy, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự huyện đã xây dựng các kế hoạch huấn luyện chính trị quân sự quốc phòng đối với lực lượng dân quân tự vệ, qua đó giúp anh em nắm bắt được nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững lập trường chính trị và triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng huấn luyện đảm bảo theo kế hoạch đ ra”.

 

Tổ chức Huấn luyện và Bắn đạn thật

Vì vậy, có thể thấy chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng lên. Kết quả huấn luyện hằng năm đều đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra, đối với lực lượng thường trực quân số tham gia huấn luyện đạt từ 99% trở lên, có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên khá giỏi; lực lượng DQTV, DBĐV quân số huấn luyện đạt từ 92% trở lên (đạt 100% chỉ tiêu huấn luyện), có 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% khá, giỏi.

Những năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã trở thành phong trào rộng khắp được đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT tích cực hưởng ứng tham gia và trở thành động lực to lớn thúc đẩy công tác hậu cần của LLVT huyện phát triển; đảm bảo tốt lượng dự trữ vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ; tổ chức tiếp nhận, sử dụng đúng mục đích có hiệu quả nguồn kinh phí, vật tư, trang thiết bị trên cấp; chú trọng tăng gia quanh bếp, quanh vườn bảo đảm chỉ tiêu rau xanh theo quy định, đưa vào ăn thêm đạt chỉ tiêu 3.000 đồng/ngày; chủ động tham mưu bảo đảm kinh phí đầu tư sửa chữa doanh trại, nhà kho và mua sắm các trang thiết bị phục vụ nhu cầu làm việc, học tập, sinh hoạt, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên duy trì có nền nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất ngắn hạn vũ khí, trang bị kỹ thuật. Tiến hành điều chỉnh, tiếp nhận, cấp phát, cấp đổi vũ khí, trang bị cho lực lượng dân quân các xã, phường theo quy định. Làm tốt công tác giáo dục ý thức chấp hành Luật giao thông; định kỳ kiểm tra kỹ thuật đối với xe môtô và các giấy tờ quy định của cán bộ, vì vậy đã bảo đảm kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong thời gian qua, Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sựhuyện Kon Rẫy đã nêu cao tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm, sẽ áo, mỗi quân nhân hằng ngày giảm khẩu phần ăn bằng 0,2 lạng gạo, tương đương với 300 đồng thực hiện “Hũ gạo vì người nghèo” đã tiết kiệm được hơn 15.647.000 đồng, kết hợp cùng với quỹ vốn đơn vị tặng 01 con bò cho 01 hộ nghèo thôn 7 xã Đắk Kôi trị giá 15 triệu đồng, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ công lao động và phân bón đã giúp 02 hộ thoát nghèo. Đã phối hợp với Trạm y tế các xã Đăk Pne, khám, cấp thuốc cho 997 lượt người; Lực lượng dân quân ở các xã đã huy động công sức của cán bộ, chiến sĩ tham gia 3.285 ngày công làm 1.200m đường bê tông. Khi có thiên tai, hạn hán đã tham gia tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống cho nhân dân.

Đồng chí U Huấn – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy

Đồng chí U Huấn – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy cho biết: “Phong trào thi đua quyết thắng thời gian qua đã có sự chuyển biến rất là mạnh mẽ và đồng bộ. từ năm 2012 đến nay, lượng vũ trang huyện đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch toàn khóa cũng như các chỉ tiêu do cấp trên giao. Cụ thể, trong công tác nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quốc phòng, trong công tác động viên, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là trong công tác kết nạp Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Qua đó, đã góp phần lớn vào thành công trong lĩnh vực quân sự quốc phòng cũng như trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012- 2017.

Với những kết quả đã đạt được, trong 5 năm qua lực lượng vũ trang huyện đã 35 tập thể, 96 cá nhân được khen thưởng; LLVT huyện đã được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng trong các năm 2013, 2016; UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng từ năm 2013 đến năm 2016.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, lực lương vũ trang huyện Kon Rẫy tiếp tục nâng cao tinh thân yêu nước, chủ động sáng tạo quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ về quốc phòng và nhiệm vụ chính trị ở địa phương

Thiếu tá Phan Minh Huy – Phó chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Quân sự huyện nhất mạnh “Tập trung v đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và bồi dưỡng phát huy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, nâng cao tinh thần cảnh giác Cách mạng, ý chí chiến đấu, vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng cán bộ đảng viên trong lực lượng vũ trang. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp Ủy, tổ chức Đảng thật sự trở thành hạt nhân lãnh đạo của đơn vị. Hàng năm có trên 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành trách nhiệm. 100% thôn đội trưởng là Đảng viên. 100% chi bộ quân sự có chi ủy. Giữ vững tỷ lệ Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ Đạt 21%, đảng viên trong dự bị động viên 10%. Tập trung xây dựng cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối v chính trị, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng, làm tốt công tác dân vận trên địa bàn”.

Những hoạt động có ý nghĩa, thiết thực trong phong trào thi đua quyết thắng những năm qua không chỉ là động lực để cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ tranh huyện Kon Rẫy hăng hái rèn luyện, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân là nền tảng xây dựng cũng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng huyện Kon Rẫy ngày càng phát triển. 

Lâm Hiền - Thành Trung (Đài TT-TH huyện)  
     
Số lượt xem:414
 Các tin khác:
      Icon  Công tác Quốc phòng- Quân sự địa phương tại xã Đăk Tờ Re
      Icon  Họp Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội Thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang huyện Kon Rẫy giai đoạn 2012 – 2017.
      Icon  Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ
      Icon  Quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
      Icon  Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong hình mới tại huyện Kon Rẫy.
      Icon  Lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thôn 04 - xã Đăk Tờ Re - huyện Kon Rẫy.
      Icon  Huyện Kon Rẫy chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật trong người dân.
      Icon  Huyện Kon Rẫy tăng cường công tác phòng, chống ma túy
      Icon  Thị trấn Đăk RVe tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017
      Icon  Xã Đăk Kôi diễn tập chiến đấu phòng thủ
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC