LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330046
Số người online: 95
Icon Tin tuc chi tiet KINH TẾ
Khoa học công nghệ đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương
10/9/2017 2:39:56 PM     
Muốn có một nền kinh tế văn minh, một nền kinh tế phát triển theo hướng CNH-HĐH, thì đòi hỏi phải có một nền công nghiệp tiên tiến, một nền khoa học công nghệ (KHCN) hiện đại, chính vì lẽ đó mà trong những năm qua Huyện Kon Rẫy đã kịp thời chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH TTW (khóa XI) trên địa bàn huyện.
Anh Trong tin
Sử dụng xe cơ giới thu hoạch Ngô làm thức ăn cho Gia súc tại xã Tân Lập
 

Dù ở lĩnh vực nào…, muốn đạt được kết quả cao thì trước tiên phải xác định công tác tuyên truyền là vai trò quan trọng, then chốt là tiền đề để nhiệm vụ đó đạt đến một kết quả nhát định. Xác định được điều đó trong những năm qua cấp ủy, chính quyền đã kịp thời tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Nghị quyết 20 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đến nay công tác tuyên truyền đã thực sự thấm nhuần vào tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các tầng lớp Nhân dân; qua đó cho thấy muốn thoát nghèo thì phải giảm được ngày công lao động bằng hình thức thủ công, phải biết áp dụng phương pháp KHCN trong lao động và sản xuất. Xuất phát từ thực tiễn đó, đến nay các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn nâng cao nhận thức và trách nhiệm về việc đẩy mạnh khoa học, công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và phát triển kinh tế, xã hội huyện nhà nói riêng; xác định việc phát huy và phát triển KHCN là một nhiệm vụ trọng tâm và cũng là nội dung lãnh đạo quan trọng của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ KHCN với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng cấp. Đến nay công tác KHCN trên địa bàn huyện đã đạt kết quả nhất định: Việc phục hồi rừng đã bị khai thác, phục hồi rừng tự nhiên đã được huyện đã hỗ trợ cây giống để nhân dân trồng phủ xanh đất trống đồi núi trọc trên nương rẫy (chủ yếu cây bời lời và một số cây lâm nghiệp khác) góp phần nâng độ che phủ rừng trên địa bàn huyện, việc áp dụng kỹ thuật xây dựng hầm Biogas tạo khí đốt, khai thác và sử dụng các nhà máy thủy điện như thủy điện Đăk PôNe, thủy điện ĐăkS'Nghé... việc sử dụng các loại vắc-xin mới, hiệu quả phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng, việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế- xã hội vùng, các giải pháp khắc phục sự cố sạt lở, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường (trong lĩnh vực bảo vệ môi trường); ngành Bưu chính viễn thông đã sử dụng công nghệ số, cáp quang, các xã, thị trấn đều có Bưu điện văn hóa xã, có dịch vụ Internet...và bên cạnh đó đã có các mô hình trình diễn, khảo nghiệm và ứng dụng KHCN nhằm phục vụ cho công tác xoá đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, như mô hình cây Ngô lai DK999 (vụ thu) tại 2 xã Tân Lập và Đăk Kôi, hiện đã đưa vào thâm canh đạt kết quả khá tốt. Nuôi cá nước ngọt 0,4 ha tại 4 xã, thị trấn (xã Đăk Tờ Re, xã Đăk Ruồng, xã Tân Lập, Thị trấn Đăk Rve; trình diễn 01 ha lúa IR64 (vụ mùa) tại xã Đăk Kôi, hiện giống lúa này đã được các xã, thị trấn đưa vào sản xuất, góp phần xoá đói giảm nghèo. Huyện đã hỗ trợ 02 công cụ sạ lúa theo hàng tại xã Đăk Kôi. Trồng trình diễn hoặc khảo nghiệm 1-2 mô hình ngô lai, lúa lai, sắn lai; nâng diện tích cây lai có năng suất cao phù hợp với diều kiện tự nhiên của địa phương chiếm 80-90% diện tích gieo trồng. Hỗ trợ 05 công cụ sạ lúa theo hàng cho các xã nhằm giảm chi phí gieo trồng. Mỗi xã, thị trấn được đầu tư 02 hệ thống máy cày có gắn dàn bơm; 05 xã thuộc dự án hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề được đầu tư 02 hệ thống máy tẻ hạt ngô và sấy nông sản có gắn động cơ, 154 công cụ tẻ ngô thủ công; mỗi xã, thị trấn có 3-5 con bò đực lai Sind dùng cho việc lai hoá đàn bò, chăn nuôi thỏ lai mô hình và gà sao mô hình… Ngoài ra, đầu tư các chương trình như chương trình xoài ghép 4.200 cây, trình diễn ngô lai (vụ thu) 05 ha tại các xã, thị trấn.

Việc nâng cao chất lượng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ và chuyển giao ứng dụng vào thực tế, đẩy mạnh phong trào vào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng đã có kết quả đáng khả quan như; Dự án trồng bắp nuôi Dê sữa tại xã Đắk Tờ Lung, dự án trồng Nông sản sạch do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai và các mô hình “Sản xuất nông sản sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát động cho 30 thành viên của cơ sở Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Đăk Rve, mô hình Thanh Long ruột đỏ tại thôn 13 xã Đắk Ruồng, mô hình nuôi Rắn các loại tại thôn 2 xã Tân Lập, mô hình Tồng Cây Sâm đá tại xã Đắk Pne, mô hình trồng Chuối mốc tại thôn 3 xã Đắk Tờ re và mô hình Sản xuất SP nông nghiệp sạch (Biophap) tại thôn 2 xã Đắk Pne...Bên cạnh việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại, các loại giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, các kỹ thuật sản xuất tiên tiến, huyện cũng đã quan tâm đầu tư, trang bị tủ sách và tài liệu về khoa học, công nghệ. Các xã, thị trấn đã hình thành được các thư viện, góp phần tạo điều kiện cho Nhân dân có nhu cầu tra cứu về các lĩnh vực khoa học, công nghệ dễ dàng tiếp cận, khai thác thông tin.

Có thể nói hoạt động ứng dụng KHCN trên địa bàn từng bước đã đi vào chiều sâu và đã có những tác động tích cực đến tâm tư nguyện vọng của Nhân dân trong việc ứng dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất nông, công nghiệp; đây cũng là những tiền đề, là phương thức quan trọng để huyện vươn lên giảm nghèo, tập trung phát triển kinh tế ở những năm tiếp theo. Đặc biệt các hoạt động khảo nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã hướng nhiều về cơ sở và các chương trình ưu tiên phát triển kinh tế xã hội cho vùng sâu, vùng xa; đại đa số các chương trình khảo nghiệm, trình diễn ứng dụng  khoa học kỹ thuật trong trong sản xuất, từ bước triển khai đến khi kết thúc đã gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội; góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân và tăng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. 

Huỳnh Thị Hoa (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)  
     
Số lượt xem:410
 Các tin khác:
      Icon  Họp công tác chuẩn bị triển khai kế hoạch năm 2018 và tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017
      Icon  Nỗ lực xây dựng nông thôn mới xã Đăk Ruồng
      Icon  Bước phát triển mới của Hợp tác xã Tân Tiến dịch vụ nông nghiệp.
      Icon  Ủy ban nhân dân huyện: Họp thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017
      Icon  Nữ Chi hội phụ nữ thôn biết làm ăn kinh tế giỏi và xây dựng gia đình hạnh phúc.
      Icon  A Tải - Nhân tố mới sản xuất giỏi.
      Icon  Phụ nữ Kon Rẫy đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình
      Icon  Năm 2016, hơn 10,5 tỷ đồng đầu tư phát triển huyện Kon Rẫy
      Icon  Kon Rẫy vào xuân Bính Thân 2016.
      Icon  Kết quả triển khai Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh giảm nghèo huyện Kon Rẫy giai đoạn 2013-2015.
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC