LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
386075
Số người online: 48
Icon Tin tuc chi tiet ĐẤT VÀ NGƯỜI KON RẪY
Kon Rẫy nhìn lại 15 năm thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
8/23/2016 8:48:49 AM     
Kon Rẫy là huyện miền núi cao, nằm trên Quốc lộ 24, cách thành phố Kon Tum 39 km về hướng Đông Bắc. Huyện Kon Rẫy được thành lập lại từ huyện Kon Plông (cũ) theo Nghị định số 14/NĐ-CP ngày 31/1/2001 của Thủ tướng Chính phủ, đổi tên thị trấn Kon Plông thành thị trấn Đăk Rve. Sau khi chia tách, huyện Kon Rẫy có 07 đơn vị hành chính bao gồm 06 xã và 01 thị trấn; Dân số trên 26.000 người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng trên 66 % (chủ yếu Bah Nar (nhánh Jơ Lâng), Xơ Đăng (nhánh Tơ Đra), Ka dong, Hre..) Kon Rẫy có tiềm năng tài nguyên đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, thủy lợi. Nhờ vậy nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch, đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện và nâng cao đáng kể, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Điều này, cũng nhờ vào thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Anh Trong tin
Đồng chí Đinh Văn Hương – Trưởng phòng Văn hóa, thông tin huyện
 

Đồng chí Đinh Văn Hương – HUV - Trưởng phòng Văn hóa, thông tin huyện kiêm Phó trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa “ huyện Kon Rẫy cho biết: Năm 2003 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kon Rẫy được thành lập theo quyết định số 144/QĐ-HU ngày 08/9/2003 của Huyện ủy Kon Rẫy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kon Rẫy ra đời là bước ngoặt lớn, quan trọng có ý nghĩa chiến lược trong công tác chỉ đạo quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa của huyện nhà. Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và thay đổi nhân sự lãnh đạo của các phòng ban chuyên môn trong huyện. Thường trực Ban Chỉ đạo đã kịp thời tham mưu cho Huyện Ủy, UBND huyện ban hành các quyết định thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác chỉ đạo Phong trào được thường xuyên và liên tục. Có thể nói, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kon Rẫy trong 15 năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Trong 15 năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Kon Rẫy đã đạt được những kết quả tích cực. Phong trào đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học, mô hình gia đình làm kinh tế giỏi…Phong trào đã tác động mạnh mẽ râu rộng đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Từng bước hình thành nếp sống văn minh, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở nông thôn, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đoàn nghệ nhân cồng chiêng và múa xoang tại là Kon Brắp Du - Tân Lập

Trong phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt đã trở thành mục tiêu các cơ quan, đơn vị, trong mỗi gia đình, trong mỗi thôn, khu dân cư và đã được nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ tận tụy với phong trào và gương “điển hình tiên tiến”, gương “người tốt -việc tốt”. Từ năm 2003 đến năm 2015 toàn huyện có 155 cá nhân tiêu biểu được UBND huyện biểu dương và tặng giấy khen. 45 cá nhân được UBND tỉnh  biểu dương và tặng bằng khen, 01 cá nhân tiêu biểu được Trung ương tặng bằng khen (Bà Y Xuân – Thôn 4 – Thị trấn Đăk Rve). Cán bộ các Chi hội phụ nữ xã, thị trấn rất tích cực trong việc tổ chức cho phụ nữ nghèo vay vốn xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, bảo vệ quyền lợi cho phái nữ, đã xuất hiện rất nhiều gương điển hình tiên tiến được Trung ương Hội, Tỉnh Hội biểu dương, khen thưởng như chị Nguyễn Thị Mai Lan (Chủ tịch Liên hiệp phụ nữ thị trấn Đăk Rve), chị Y Chinh (Chủ tịch Mặt trận xã Đăk Kôi), chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (Chủ tịch Mặt trân xã Đăk Pne)..vv

Ngày hội diễn cồng chiềng, múa xoang  thôn 4 làng Kon măng Tu-xã Đăk Tờ Lung

Phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” luôn được quan tâm đã đi vào nền nếp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần giữ vững và ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương. Các gia đình tiêu biểu là những tấm gương khẳng định sự tiến bộ của mô hình gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, gia đình vượt khó đi lên, gia đình vì trẻ em, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực thực sự là tổ ấm của các thành viên, là môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần hình thành giáo dục nhân cách của các thành viên. Số hộ đạt gia đình văn hóa liên tục tăng qua các năm (năm 2004: 1.780 hộ/5250 hộ, năm 2010: 2.086 hộ/5265 hộ; năm 2015: 3902 hộ/6327 hộ, trong đó có 1507 hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục).

Giữ gìn và phát huy danh hiệu “Làng văn hóa” là nhiệm vụ trọng tâm chính vì thế công tác tuyên truyền phổ biến tiêu chuẩn công nhận thôn, làng văn hóa gắn với việc thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân cư được chú trọng và triển khai đến từng thôn, làng. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới triển khai đồng bộ như: làm đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương nội đồng; sửa chữa, xây mới các điểm lẻ trường Mầm no; sửa chữa, xây mới nhà văn hóa thôn, xây khu thể thao thôn, xã góp phần giúp cho bộ mặt nông thôn ngày càng “thay da đổi thịt”. Nhờ vậy tỷ lệ thôn, làng văn hóa đã tăng cụ thể như sau: năm 2003: 01/56 thôn, làng văn hóa tỷ lệ 1,7%, đến năm 2015: 37/56 thôn, làng văn hóa tỷ lệ 66,7%.

Cùng với phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa có tác động sâu sắc, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Đến nay toàn huyện có 52/82 cơ quan đạt cơ quan văn hóa.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; tiếp tục phát triển sâu rộng đến cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, tham gia. Số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên hàng năm tăng. Đặc biệt, Hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc lồng ghép tổ chức các môn thể thao truyền thống của các dân tộc trên địa bàn như, Nhảy bao bố, đi cà kheo, bắn ná, kéo co... nhằm gìn giữ và phát huy một số môn thể thao truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện.

Là một vận động viên xuất sắc của huyện đã từng tham gia nhiều hội thao của tỉnh em Y Róc- xã Đăk Pne cho hay. Tuy là phận gái nhưng mình rất yêu thích môn thể thao truyền thống của dân tộc mình, từ lúc nhỏ mình đã được ba mẹ dạy cách bắn nỏ, dùng cụ bằng tre nứa nên rất rất dẽ làm, cũng rất dẽ bắn nỏ. Hàng năm mình luôn tham gia vào ngày hội văn hóa thể thao do huyện tổ chức, đã 3 lần mình đã tham gia môn bắn nỏ cấp tỉnh và đạt giải cao.

Giải vô địch bóng chuyền huyện Kon Rẫy

Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ ở các xã, thị trấn tiêu biểu như: xã Đăk Tờ Re, xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tơ Lung, xã Tân Lập, thị trấn Đăk Rve. Phong trào Thể dục - Thể thao, Văn hóa - Văn nghệ đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. 100% các xã, thị trấn đều có đội văn nghệ quần chúng, 100% khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số đều có đội cồng chiềng. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đều có đội văn nghệ quần chúng tham gia đầy đủ các hội thi do Tỉnh và Huyện tổ chức. Công tác xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở cũng được quam tâm đầu tư. Đến nay, toàn huyện có 07 xã, thị trấn đều được nhận trang thiết bị âm thanh, ánh sáng theo chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các trang thiết bị được cấp phục vụ cho các buổi sinh hoạt văn hóa, hội họp của cộng đồng dân cư.

Một trong những hoạt động có ý nghĩa của phong trào “TDĐKĐĐSVH” trên địa bàn huyện đó là việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11. Trong  ngày này hầu hết các địa phương tổ chức trang nghiêm lễ kỷ niệm gắn với một năm triển khai cuộc vận động ở khu dân cư, công bố danh sách các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu…Phần hội với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian thu hút nhiều người tham gia. Bên cạnh đó Hàng năm, Mặt trận tổ quốc các cấp, các Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” “nhân đạo từ thiện”; “đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai, duy trì và phát triển.

Thực hiện chỉ thị 27-CT/TW, của Bộ Chính trị “về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”, trong những năm qua huyện Kon Rẫy luôn thực hiện nghiêm túc, ngày càng chuyển biến rõ nét. Các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn phát huy tính gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Hiện nay trên địa bàn toàn huyện có 13 lễ hội: Lễ tỉa lúa, lễ đâm trâu, lễ bắn trâu, lễ hội cúng máng nước; lễ hội mừng nhà Rông mới (không định kỳ), lễ hội ăn con Dúi (lễ Ét đông), lễ hội ăn lúa kho (gắn với chu sinh trưởng và phát triển của cây trồng); lễ Tết năm mới, lễ cưới, lễ ăn lúa mới, lễ tỉa lúa...vv cũng được tổ chức thường xuyên.

Già làng Già làng A Jing Đen- thôn 5 làng Kon Bắp Du- Tân Lập

Già làng A Jing Đen- thôn 5 làng Kon Brắp Du cho hay: Cách đây 15 năm về trước mọi thứ đều khó khăn và các thủ tục lạc hậu vẫn còn nhiều. Từ khi thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “TDĐKĐĐSVH” mọi thứ hầu như đã thay đổi hoàn toàn, cơ sở hạ tầng được đầu tư, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa rất khang trang, con em trong độ tuổi đến trường, đến lớp đầy đủ, mọi tủ tục mê tín dị đoan được bài trừ, ốm đau đã đến trạm y tế khám và chữa bệnh, các khoa học kỹ thuật được áp dụng vào chăm nuôi và trồng trọt có hiệu quả hơn, nên năng xuất, sản lượng rất cao góp phần cải thiện đòi sống kinh tế cho nhân dân.

Có thể nói phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai và đem lại những hiệu quả thiết thực góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội ở địa phương, bộ mặt huyện Kon Rẫy có nhiều thay đổi mạnh mẽ, kinh tế phát triển, tăng trưởng ổn định, các giá trị văn hóa được giữ gìn, phát huy, nếp sống mới, dần hình thành. Hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình phúc lợi ngày một khang trang, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Để phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Kon Rẫy sẽ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy tính dân chủ với sự quyết tâm cao tiếp tục triển khai, duy trì nâng cao chất lượng phong trào làm cho phong trào ngày càng có sức lan tỏa nhanh chóng, bền vững trong cộng đồng dân cư. 

Bài và ảnh: Lâm Hiền - Thành Trung  
     
Số lượt xem:820
 Các tin khác:
      Icon  Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện
      Icon  A Khak tài hoa và nỗi niềm tượng gỗ.
      Icon  Làm giàu ở vùng đất bên sông Đăk Pne.
      Icon  Tự hào chiến thắng Kon Braih
      Icon  Thiêng liêng kỷ vật một thời
      Icon  Đăk Tờ Re gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng.
      Icon  Người đẽo tượng gỗ ở Đăk Tờ Re.
      Icon  Tác giả của những khuôn ảnh đẹp về mảnh đất và con người Kon Rẫy.
      Icon  Người già làng tiêu biểu.
      Icon  Tự hào căn cứ H16
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC